Privacy- en klachtenregeling

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Barnak

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en vervangt hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Diëtistenpraktijk Barnak hanteert de AVG-verordening bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer/ mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • Relevante medische gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u persoonlijk, telefonisch en/of schriftelijk aan ons verstrekt

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

Diëtistenpraktijk Barnak verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de door u verleende toestemming voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van een persoonlijk dieet op maat
 • Verzending van rapportage(s) naar de (huis) arts/specialist
 • Voor de communicatie teneinde de uitvoering van werkzaamheden
 • Declaratie van de onkosten bij zorgverzekeraars

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Diëtistenpraktijk Barnak kan uw persoonsgegevens, indien noodzakelijk, delen met derden (arts, specialist, zorginstelling etc..) voor behandeling doeleinden. Deze persoonsgegevens verstrekken we alleen met de door u verleende toestemming. Om uw privacy te waarborgen hebben we samen met de relevante partijen een overeenkomst opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegeven

Diëtistenpraktijk Barnak bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na de beëindiging van de dieetadvisering/opdracht.

Inzage-, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar info@dietistenpraktijkbarnak.nl waarbij wij binnen 4 weken contact met u zullen opnemen om een afspraak te maken en uw verzoek te verwerken. U dient voor deze afspraak ten allen tijden een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen, ter vaststelling van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Diëtistenpraktijk Barnak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft hiervoor de nodige en passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en gebruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als u de indruk of het vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed bewaard zijn of als aanwijzingen bestaan van bovengenoemde redenen neem contact met ons op via info@dietistenpraktijkbarnak.nl of via 06-46109363.

Geautomatiseerde besluitvorming

Diëtistenpraktijk Barnak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diëtistenpraktijk Barnak) tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Dietistenpraktijk Barnak gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan daarmee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites en apps

Op de website van Diëtistenpraktijk Barnak zijn er links vermeld naar andere websites en/of apps. Diëtistenpraktijk Barnak draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze websites of apps. Lees hiervoor het privacy verklaring (indien aanwezig) van de website/app die je bezoekt. Ook is Diëtistenpraktijk Barnak niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of apps of aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Klachtenregeling

In onze praktijk streven we naar het behoud en de ontwikkeling van kwaliteit en optimale zorg en waardoor we openstaan voor feedback van onze klanten. Heeft u toch een klacht of een geschil, ga dan eerst met ons in gesprek. Bent u alsnog niet tevreden, dan kunt u terecht bij het klachtenregeling.nl.